Southorn_Centre
IMG_3348

免費無線上網

多用途活動室

 

面積(呎) : 320呎

容納人數: 40-50人

 

行政費 $300/小時 (非繁忙)

           $350/小時 (繁忙)

 

非牟利團體使用優惠 :八折

 

會議室

 

面積(呎) : 190呎

容納人數: 10-12人

 

行政費 $140/小時 (非繁忙)

           $220/小時 (繁忙)

 

非牟利團體優惠 :八折

 

面客室

 

面積(呎) : 60呎

容納人數: 5人

 

行政費$100/小時(非繁忙)

           $120/小時(繁忙)

 

非牟利團體優惠 :八折

 

額外設備使用行政費用

香港遊樂場協會 社會企業部

地址 : 香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心11樓

電話:  2771 3990

傳真:  2771 1898

電郵: se@hkpa.hk